tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A man devoted to fashion clothing, stylish, particularly unique or high fashion.

Wow, that guy is truly a FashionMR .
viết bởi Resk' Que 10 Tháng một, 2009