tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
Cheap little pieces of Sh*t. Also the reason kids buy happy meals!
A Fast Food Toy? Throw it away!
viết bởi Michael Waldren 03 Tháng bảy, 2004