Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là fapping:
 
1.
The fullness you feel after you eat fast food, i.e. McDonalds, Burger King, Wendy's etc.
Do you want some dinner?" "No, I am fast food full.
viết bởi Heights1stm 01 Tháng tám, 2010
7 3