tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Diarrhea
That Mexican food gave me the fast poops.
viết bởi Gabriel Lewis 01 Tháng chín, 2013