Top Definition
On the 17th of April, 1976, space craft Helios 2 set the record for the fastest man-made object at approximately 150,000mph; 241,350 km/h; 203.25 times the speed of sound at -3 degrees Celsius (see Mach); or about 1/4470th the speed of light.
Don't worry about the passengers' brains melting, the fastest man-made object was unmanned. The fastest *Manned* Vehicle was the Apollo 10 capsule on re-entry at ~24,790 mph (39,885 km/h) on the 26th of May 1969.
#fastest #man-made #man #made #object
viết bởi Zach Drahbege 13 Tháng hai, 2008
6 Words related to Fastest man-made object
On the 17th of April, 1976, space craft Helios 2 set the record for the fastest man-made object at approximately 150,000mph; 241,350 km/h; 203.25 times the speed of sound at -3 degrees Celsius (see Mach); or about 1/4470th the speed of light.
Don't worry about the passengers' brains melting, the fastest man-made object was unmanned. The fastest *Manned* Vehicle was the Apollo 10 capsule on re-entry at ~24,790 mph (39,885 km/h) on the 26th of May 1969.

#fastest #man #made #man-made #object
viết bởi Zach Drahbege 12 Tháng hai, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×