tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
A person who enjoys sexual contact with overweight people.
Andy: Damn I can't stop fucking Fatties!

Dave: you dumb Fatty Slayer
viết bởi Dave Fletcher 09 Tháng tám, 2007