tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
A slut who's really fat.
My throat hurts like a fatty whore.
viết bởi Cyire 28 Tháng bảy, 2010