Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tex-sex:
 
1.
where the Fattywhompus lives
Dude, did you really go to Fattywhompolis last night?
viết bởi emtinthewrong 01 Tháng hai, 2012
0 0