tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Kunal Booty
My brother is a fatwag
viết bởi Kathyokeefe 26 Tháng mười một, 2013