Top Definition
Another way of spelling the first name Phoebe, often used to 'spice up' the name.
Hey, Feeby's pretty cool, isn't she?
viết bởi ahkdjaj 25 Tháng bảy, 2005
(adjective) Relating to or resembling a feeb.
That new guy is so feeby. We should tear his lungs out.
You're such a feeby dweeb.
viết bởi TravisTomJay 21 Tháng bảy, 2006
Items and promotions enquired at a fee or subject to certain conditions
She discovered it was feebies instead of freebies.
viết bởi Hercolena Oliver 18 Tháng mười một, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×