tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
The tanlines you get when wearing flip flops or thongs
I can tell you were out in the sun all day your feetkini tan really shows
viết bởi king gooch 25 Tháng tư, 2010