tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A paedophile of the female variety
Fuck off you dirty femi-nonce
viết bởi Davie G 12 Tháng tư, 2007

Words related to Femi-nonce

femi nonce nonse paedo peado