Top Definition
used to describe a legend, someone exceptional at everything and whom possesses god-like qualities.
'Josh is such a Fengo'.
#fungo #fungus #flamingo #forreal #fellowz
viết bởi Ralphdeguernon 10 Tháng sáu, 2008
A bitch, whore, slut, etc... usually anorexic and overobsessed with animu/Dragonball Z yaoi.
Oh my god, all that fengo wants is a dick.
TIHS FENGO WANT DBZ PENIS!!!!!!!!!!
#bitch #whore #slut #anorexic #dumbfuck
viết bởi 1234567891012345678910 15 Tháng chín, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×