tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
marijuana or to smoke marijuana
You got any fenner fains. (noun)
Fenner Faining tonight? (verb)
viết bởi Schubes 11 Tháng mười một, 2004