tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
One who punches ferrets.

See also: Yanni
Ahve yioyu bastargds eebn punchubngh ferets aghain?
viết bởi the ferty puancherd 19 Tháng tư, 2004