Top Definition
Noun: a being, semitransparent, tends to make loud screeching noises when disturbed. Hides out under stairs.
Theres a ferron in my basement.
viết bởi Mo 24 Tháng hai, 2004
Thing:

a dangerously cool north american male in south eastern wisconsin..no first name
Ahh!! FERRON!
viết bởi Mo 24 Tháng hai, 2004
Adjective: Greek Root

transparent, often considered ghostlike
Man, did u see that girl's tan? it was sooo ferron!
viết bởi Mo 24 Tháng hai, 2004
Verb: Greek Root

a way of moving, similar to gliding
I ferroned down the street.
viết bởi Mo 24 Tháng hai, 2004
Pretty, blonde girl who is very nice:) Very good at krumping:)
Omg who's that girl krumping?

Oh its Ferron:)
viết bởi Ellioe 01 Tháng một, 2013
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×