Top Definition
1)The act of engaging in vaginal sexual intercourse with an already impregnated woman.

2)Getting your penis all up in that fetus.

3)Poking a baby in the face (with your penis, of course).
John: Yo, Alex did you plow Tiffany last night?

Alex: Hell yah John you know it!

John: Dude, she's four months pregnant with Tim's baby. You got that fetus penis!!!

Alex: Shutup man.

John: Alright, alright............. Fetus penis.

Fetus penis: That shit your daddy probably resorted to.
viết bởi The Bananna 17 Tháng hai, 2011
1 more definition
An poor poor man with a very tiny penis. Resembles the penis of an aborted fetus it is so small
Dude did you see that guys dong? He had a damn fetus penis.
viết bởi pjmcphats 06 Tháng tám, 2006

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×