Top Definition
1)The act of engaging in vaginal sexual intercourse with an already impregnated woman.

2)Getting your penis all up in that fetus.

3)Poking a baby in the face (with your penis, of course).
John: Yo, Alex did you plow Tiffany last night?

Alex: Hell yah John you know it!

John: Dude, she's four months pregnant with Tim's baby. You got that fetus penis!!!

Alex: Shutup man.

John: Alright, alright............. Fetus penis.

Fetus penis: That shit your daddy probably resorted to.
#penis #fetus #dick #vagina #abortion
viết bởi The Bananna 17 Tháng hai, 2011
An poor poor man with a very tiny penis. Resembles the penis of an aborted fetus it is so small
Dude did you see that guys dong? He had a damn fetus penis.
#penis #tiny #thorton #ramlow #nigger
viết bởi pjmcphats 06 Tháng tám, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×