Top Definition
Fidget is a style of house music. It relies heavily on broken or distorted samples.
Wow dude, there's a heavy bassline in that fidget song!
#electronic #fidget #music #house #breakbeat
viết bởi Draox 16 Tháng bảy, 2009
Photos & Videos
to toy with an object, usually a pen, during company meetings or bad church sermons
Pastor Ed's sermon sent us all in a stupor, so i fidgeted
viết bởi cinnabun! 21 Tháng tám, 2003
A fucking midget. A short person who should be seen and not heard.
Oh my Gods, wandergirl is such a fidget!
viết bởi digitaldevil 29 Tháng mười hai, 2004
Fidget = Female Midget
Usually used for a woman that is short, but not really a midget.
"I only date tall men."
"What? But you're a fidget!"
#woman #dwarf #midget #dating #size
viết bởi blobbs_burgers 11 Tháng sáu, 2012
a damn cool person who can draw amazingly
he also has amazing taste in the MUSICS
this fidget is in italics
#fidget #fffidgeting #so many fidgets #fodgot #fogdort
viết bởi suprfidgetfanxoxo1991 09 Tháng mười một, 2011
A Faggot and a Midget
That lil fidget is talking real slick
#midget #gay #flamming #short #fidget
viết bởi Nfamous 30 Tháng sáu, 2011
A fat midget.
Oh my gosh, look at that fidget over there!
#figet #figget #fat #midget #little fatty
viết bởi ElmoLover13 17 Tháng tư, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×