tìm từ bất kỳ, như là jamflex:
 
1.
trust, faith, confidence, reliance, assurance
I don't have any fiduci that this will go well.
Derived from Latin: Fiducia
viết bởi wllm65 21 Tháng tư, 2009