tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
A common mispronounciation of the word "fiduciary"
We have a fiducilary responsibility to send daily emails.
viết bởi Pro DM 13 Tháng tám, 2010