tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:
 
1.
A fart-fest south of the border
Man, the pastada I had for lunch is giving me a fierta
viết bởi johnqsack 04 Tháng mười một, 2012