Top Definition
fucking milking it.
I'm working over time and right now I'm all caught up and just filking the time.
viết bởi SlackerMan 06 Tháng một, 2011
To sing a song based on sci-fi, borrowing a tune from another song, but replacing the words to relate to a chosen sci-fi show.
A cross between 'fi' and 'folk'.
1- Where's Tom?
2- He's gone filking at the sci-fi convention.
1- Why's that?
2- I think he just felt like a filk
viết bởi PJOWho 27 Tháng mười, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×