tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
A greeting, as in "Hey"
A term denoting friendship
Finazz, are you gonna come to the club with us tonight?
viết bởi Jesse Valencia 12 Tháng mười, 2002