tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
When one fingers a girl popping the vagina and slapping down.
She got finger pop slapped.
viết bởi Smash Alpha 30 Tháng mười hai, 2011