tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:
 
1.
A caucasian mainly Japanese and or chinese person that is a total ass.
viết bởi Jon 29 Tháng tám, 2003
 
2.
A caucasian mainly japanese and or chinese person that is a total ass.
viết bởi Jon 29 Tháng tám, 2003
 
3.
A caucasian mainly japanese and or chinese person who is a total ass.
Finka-ford
viết bởi B 29 Tháng tám, 2003
 
4.
Slang word for the male organ "Penis"
"Oh dude his finkas is showing!"
viết bởi GorJoe 12 Tháng bảy, 2003