tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
giving, loving, sensitive, fire-ass, assfir
u're a gift firass! thanx!
viết bởi mesmerizing_eyes 28 Tháng chín, 2004