Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là fapping:
 
1.
From the act of making notes in pen on ones wrist, arm, or other body parts.
Yep, got it first on my wrist.
viết bởi flashwildecard 13 Tháng năm, 2011
2 0