1. a dangerous place for fear of possum consumption
2. the middle back seat of a vehicle
3. the bottom step of a porch
oh shit, i don't want to be first possum.. i should get out of this dumpster
viết bởi doctor jeckyll 27 Tháng tư, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×