tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
8.
Unit of measure dealing with moles of cucumbers
I'd like to buy 3 firts, please.
viết bởi anonymous 15 Tháng bảy, 2004