tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Someone who needs to get a fucking mic...
Firza could be a mute

or

A 24 stone teenage boy with a lisp.
viết bởi Todgerydoodahday 24 Tháng một, 2010