Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là yeet:
 
1.
Really cool, or wonderful.
Tony: Wow! That new belt is SO Fischbach!
viết bởi Rachel Fischbach 16 Tháng sáu, 2008
6 2

Words related to Fischbach:

awesome cool exciting rachel