tìm từ bất kỳ, như là demisexual:
 
1.
slang - Fishsticks as a Nazi
Fishtler tossed the salad of those n00bs spamming and posting warez on the DPB forums
viết bởi Jmechy 24 Tháng hai, 2003