tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Being able to jock someone.
Yo, he gooowwn <fishzzznet> her so yall betta wash her bootay
viết bởi aberham jinkens (nigga frm black hill) 12 Tháng hai, 2004