tìm từ bất kỳ, như là sparkle pony:
 
1.
Getting slapped.
My mom gave me some five finger therapy because I played outside today.
viết bởi Tha Shoe 15 Tháng bảy, 2013