tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A person whom is Disgustingly overweight.
Hey... Check out flabbomcfattyfatfat.
viết bởi Rukas 23 Tháng mười hai, 2003