tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
The white powder that makes Ric Flair go WHOOOOOOO!!!
You snorted all my Flair powder!
viết bởi Hot Rodd 23 Tháng chín, 2013