tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
When a male acts homosexual. Pronounced "Flaming"
That boy was FLAMAN.
viết bởi oDUTCHESSo 04 Tháng tám, 2010
 
2.
to flam
to wail your arms about in a flaming postion
viết bởi Carem 23 Tháng một, 2003