tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
1. if some one called you flamboiski you should whoopin they ass because they just called you a bitch nigga!

2. bitch nigga.
nigga with bitch like behaviors.

3.beat the nigga ass who called you flamboiski or you a bitch!
Shut yo flamboiski ass up!
viết bởi billy joe no homo 24 Tháng bảy, 2011