tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Bitchin, off the hook, awesome
Man that varial flip off the kicker was fuckin flamdiggity!
viết bởi Spaztastic Derek 07 Tháng hai, 2004