tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Someone who is 'blessed' with red pubic hair.
Man: This chick I shagged last night had a Flame Crotch!
Friend: Ding Dong, Gnarly
viết bởi hnrmeow 03 Tháng sáu, 2009