Top Definition
Someone who acts gay and is a wanna be
"Get away from me you fucking Flammer"
viết bởi Hailie 04 Tháng tư, 2003
A word used by morons who fail to realize that they mean 'flamer'.
<flammer> omg u r teh flammer
<Flamer> And you're a grammatical reject.
viết bởi Flamer 01 Tháng mười, 2004
A gay guy who is in your face about it. They are very fruity and kind of annoying,
That kid Eric is such a flammer
viết bởi dude wedgie boyz 11 Tháng mười, 2012
someone who is just not with it
Dan is a real flammer
viết bởi B 07 Tháng ba, 2003
someones whos a druggy
go see if you can get some from him
hes a (flammer)
viết bởi Kacie Morrison 23 Tháng tư, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×