tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
When a girl slaps a guy in the face with her tits.
Immaa flapjak you if you don't shut up!
viết bởi Flapjakhouse 23 Tháng bảy, 2011