Top Definition
Floing is a term used to define the female cleavage, breasts, or any other term used in that sort.
Kasandra and Joan both have humungous floing.
#cleavage #breast #boob #chest lumps #france
viết bởi Autumn Froyo-Shea 30 Tháng tám, 2011
The act of being a flo.

Being lost in thought/wandering or distant.
Oh my god she's flo-ing again.
#flo #floing #daydreaming #wandering #lost in thought #distant
viết bởi Swisssyjap 23 Tháng tám, 2011
a loose, floppy vagina.
Man, gram's floing dripped on the floor.
#floing #pussy #grams #grandma #vagina
viết bởi nickispickis 23 Tháng chín, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×