tìm từ bất kỳ, như là yeet:
 
1.
A Pussy with Large Labia.
Holy fuck Mike, you should have seen the that bitches flop taco!
viết bởi kalamir Erick 01 Tháng mười hai, 2005