tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
1.
The tan lines that appear on one's foot from wearing flip-flops constantly.
Dude, nice job on that flop tan....Not.
viết bởi LivinNearFolly 22 Tháng mười, 2010