tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
A limp penis. Not hard.
Maxwell's got a floppy doofer.
viết bởi Fish hook 11 Tháng chín, 2004