tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Tripping somebody who deserved it.
come over here so i can floppy flop you
viết bởi Squeky Clean 03 Tháng hai, 2005