tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Phase between having a boner and being flaccid.
That girl is giving life to my floppy flounder.
viết bởi Visimicus 14 Tháng tư, 2008

Words related to Floppy Flounder

boner dick flaccid floppy flounder