tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:
 
1.
A woman with saggy breasts
I love her floppy loppy.
viết bởi T. Fontaine 10 Tháng mười một, 2006

Words related to Floppy Loppy

breasts nipple saggy tits woman