tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
My character's name on Halo!
Floppy Poop stop pooping
viết bởi Mark 14 Tháng mười một, 2003